El-jour

021-4704210

Larmsupport

021-144770

VI SOM JOBBAR I HÖGANÄS

Tommy Hallander, Flödeschef - RA Låshuset

Tommy Hallander

Flödeschef

0431-47 25 31 tommy.hallander@ragruppen.se
Jens Frost, Låssmed - RA Låshuset

Jens Frost

Låssmed

Alexander Nordh, Låssmed Lärling -

Alexander Nordh

Låssmed Lärling