El-jour

021-4704210

Larmsupport

021-144770

VI SOM JOBBAR I HEBY

Keijo Pikkarainen

Flödeschef

0224-67 55 02 keijo.pikkarainen@ragruppen.se

Per-Åke Söderlund

Projekt- och serviceledare

0224-39 28 83 per-ake.soderlund@ragruppen.se

Eva Adermark

HR Manager

021-470 42 20 eva.adermark@ragruppen.se

Jessica Mogren

Kundreskontraansvarig

021-471 42 53 jessica.mogren@ragruppen.se

Jonas Ahlquist

Fastighet, lager och fordon

021-470 42 34 jonas.ahlquist@ragruppen.se

Rolf Wallén

Elektriker

Jonathan Lindman

Elektriker

Anton Karlström

Elektriker

Linus Westerlund

Elektriker

Jesper Söderlund

Elektriker

Magnus Ädel

Elektriker

Pär Andersson

Lager

Samuel Granlund

Elektriker

Tobias Stenkvist

Elektriker

Axel Eriksson

Elektriker Lärling