El-jour

021-4704210

Larmsupport

021-144770

VI SOM JOBBAR I ENKÖPING

Zabina Norell, Flödeschef - RA Elteknik AB

Zabina Norell

Flödeschef

zabina.norell@ragruppen.se
Magnus Pehrsson, Elektriker - RA Elteknik AB

Magnus Pehrsson

Elektriker

Freddie Olsson, Elektriker - RA Elteknik AB

Freddie Olsson

Elektriker

Andreas Källman, Elektriker - RA Elteknik AB

Andreas Källman

Elektriker

Carl Lundberg, Elektriker - RA Elteknik AB

Carl Lundberg

Elektriker

Fredrik  Rybeck, Elektriker - RA Elteknik AB

Fredrik Rybeck

Elektriker

Rasmus Larsson, Elektriker Lärling -

Rasmus Larsson

Elektriker Lärling

Johan Lilliengren, Elektriker -

Johan Lilliengren

Elektriker