RA Gruppen

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningsgruppen för RA Gruppen.

Robert Alriksson

Entreprenör och ägare

021-4704211

robert.alriksson@ragruppen.se

Malin Barkskog

Ekonomichef

021-4704238

malin.barkskog@ragruppen.se

Peter Rolandsson

Flödeschef Entreprenad

021-4714251

peter.rolandsson@ragruppen.se

Johan Lindholm

Verksamhetsledningskonsult

021-4704210

johan.lindholm@ragruppen.se